portland independent media center  
images audio video
newswire article reporting global

human & civil rights | indigenous issues

AMIN Joins Mindanao Week of Peace 2012 Celebrations

PHILIPPINES: Anak Mindanao (AMIN) Party List members joined the Solidarity-Cultural Walk for Peace from Bantayog ng mga Bayani to the Quezon City Memorial Circle this morning (December 5, 2012) for the culmination ceremony of this year's Mindanao Week of Peace celebration.
Anak Mindanao (AMIN) Party List
Anak Mindanao (AMIN) Party List
Anak Mindanao (AMIN) Party List
Anak Mindanao (AMIN) Party List
Anak Mindanao (AMIN) Party List
Anak Mindanao (AMIN) Party List
The said event was organized by Mindanao Solidarity Network (MSN), in which AMIN is an active group member among other civil society organizations in partnership with the local government of Quezon City. This year's theme is "Kapayapaan Atin Ito, Magkaisa Tayo Para sa Kapayapaan sa Mindanao," focusing more on the recent and significant signing of the Framework Agreement on the Bangsamoro.

The Mindanao Week of Peace is actually an annual weeklong celebration of solidarity actions for peace through series of peace-building activities with the public. It was in 2010 when the local government of Quezon City passed an ordinance declaring the last week of November of every year as the Mindanao week of peace celebration in Quezon City and co-organized various activities for the celebration. The celebration seeks to mainstream the Mindanao issue in the Nation Capital Region where the decision, policy and opinion-makers reside.

 http://www.anakmindanao.org
_______________________________________________________________________

Pahayag ng Anak Mindanao (AMIN) Partylist Hinggil sa Framework Agreement on the BangsaMoro

Lubos na ikinagagalak ng Anak Mindanao (AMIN) Partylist ang inabot na pagbalangkas sa Framework Agreement on the Bangsamoro na pinanday ng Gobyerno ng Pilipinas (GPH) at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF). Nagbibigay pugay ang Anak Mindanao Partylist sa Moro Islamic Liberation Front, sa Gobyerno ng Pilipinas at sa lahat ng mga organisasyon, institusyon at indibidwal na may iisang mithiin at sama-samang kumilos para makamit ito para sa kapayapaan ng Mindanao.

Naniniwala ang AMIN partylist na sa pamamagitan ng Framework Agreement naipupuwesto na sa tamang direksyon ang usapang pangkapayapaan, at nagbibigay ito ng bagong sigla at pag-asa sa mamamayan. Isang malaking hakbang ito sa pagkakaintindihan upang maging ganap ang kapayapaan sa Mindanao.

Ngayong meron nang malinaw na patutunguhan ang usapang pangkapayapaan, magpunyagi tayo't magkusa upang masiguro na mailalatag sa matibay na pundasyon ang bagong porma ng pamamahala para sa Bangsamoro. Naniniwala ang Anak Mindanao Partylist na tanging ang demokratikong partisipasyon ng mamamayan at ang patuloy na pagkukusa para sa reporma ang susi sa kaganapan ng isang makabuluhang kapayapaan. Linangin natin ang reporma at kamtin ang kapayapaan.

Ganunpaman ang paunang tagumpay na ito ay hindi dapat magbigay sa atin ng puwang na maging kampante. Maging mulat at mapagbantay tayo sa mga pwersa na nagnanais bulabugin ang usapang pang-kapayapaan. Biguin natin ang lahat ng tangkang wasakin ang pagkakaisa ng mamamayan para sa kapayapaan. Kasama ang iba pang mga organisasyon, ating...

Salubungin ang BANGSAMORO!
Isulong ang Reporma para sa Kapayapaan.

Anak Mindanao (AMIN) Partylist

 http://www.anakmindanao.org